Een duidelijke focusAstor Participaties richt zich op ondernemingen die naast een kapitaalsinjectie ook anderszins een impuls behoeven. Bijvoorbeeld vanwege groei of het verleggen van de koers. In alle gevallen staat echter het vermogen tot waardecreatie binnen de onderneming voorop. Vanwege onze primaire doelstelling vindt een exit pas plaats nádat de gewenste meerwaarde gerealiseerd is en in nauw overleg met de andere betrokkenen. Wij investeren niet in startende bedrijven, en evenmin in projectontwikkeling, biotechnologie en horeca. Astor Participaties verschaft risicodragend vermogen aan in Nederland gevestigde ondernemingen voor bedragen tussen € 1 ˝ miljoen en € 12 ˝ miljoen. Daarvoor wordt een aandelenbelang verkregen variërend van 20% tot een ruime meerderheidspositie. Expansiefinancieringen, overnames door middel van een management buy in of management buy out alsmede 'tweede fase' turnaround-financieringen hebben onze voorkeur.

terug | verder