Solide basisHet kapitaal van Astor Participaties is bijeengebracht door een beperkt aantal informal investors, ING Bank, en het management. De directie staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Het fondsmanagement doet investeringsvoorstellen, beheert investeringen en is verantwoordelijk voor de exit. De Raad van Commissarissen beslist over de investeringsvoorstellen.

terug | verder